Per matrem canto betekent:'Door de moeder zing ik'.Dit devies duidt erop dat alle kunst uit het oermoederlijke, het ongeborene voortkomt en daarom in het ideale geval volkomen nieuw en oorspronkelijk is.

Sinds 1975 ben ik werkzaam als professioneel kunstenaar.Steeds meer ben ik mij gaan bezig houden met de verwantschap tussen muziek en beeldende kunst.Dit proces is  in gang gezet door de muziek van de componist Gustav Mahler, inde eerste instantie echter vooral door zijn uiterlijke verschijning, zijn markante kop.

In de periode 1985-1987 maakte ik een serie aquarellen waarin zijn figuur centraal  staat, omgeven  door zijn muziek geinspireerde beeldassociaties, een soort muzikale landschappen.Maar ik wilde meer begrijpen van muziek, dus van 1990 t/m 1995 volgde ik een muziekpedagogische opleiding .Het resultaat was dat ik eindelijk het wezen van de abstrakte kunst begon te begrijpen:

Abstrakte kunst is in wezen muzikale beeldende kunst en eigenlijk ligt muziek ten grondslag aan alle kunst.Sindsdien is stijl of onderwerp, abstrakt of naturalistisch van ondergeschikt belang in mijn kunst; de bindende faktor is eigenlijk de muzikale,de rest,betekenis of anekdote, is bijzaak.M.aw. ieder onderwerp, elke stijl is mogelijk.(Een praktisch standpunt bij opdrachten.)