Geachte Redactie ,

Dat er nog mensen zijn die dachten dat de acties tegen de voorgenomen
bezuinigingen op cultuur iets zouden gaan uit halen , is natuurlijk
tekenend voor de naïviteit van de actievoerende beroepsgroepen: veelal
kunstenaars , en zoals bekend is dat een mensenspecimen in wie het kind
nog leeft , in tegenstelling tot velen in deze maatschappij en bij dit
kabinet in het bijzonder , in wie het kind zo  niet mors- dan toch op
sterven na dood is.
 Dat het zover heeft mogen komen is niet zo vreemd ; na 35 jaar van
bezuinigen en het loslaten van steeds maar weer nieuwe experimenten op
het onderwijs door zowel linkse, midden als rechtse partijen , is het
eigenlijk bijzonder dat de cultuur nog zo bloeit in Nederland. Zeker op
het gebied van muziek en beeldende vorming heeft de overheid toch het
nodige gedaan om de natuurlijke aanleg daartoe bij kinderen in de eerste
jaren van schoolgaan zoveel mogelijk uit te roeien.
Dat een dergelijk beleid uiteindelijk moet leiden tot een platte
maatschappij die in het algemeen niet veel op heeft met kunst en zich
zelfgenoegzaam platitudes in de vorm van one-liners over diezelfde kunst
laat aanleunen door politici , die, het kon niet uitblijven , daar zelf
natuurlijk ook product van zijn .
Bij dergelijke bewindslieden moet je dus niet met redelijke argumenten
aankomen of op hun gemoed proberen in te werken, het is een  taal die ze
niet meer kunnen of zelfs willen begrijpen.Kunstenaars zijn dus
eigenlijk geen partij voor hen , die lacht men vierkant uit als weer
eens iets ludiek bezet wordt. En daarbij: kunstenaars vormen een te
verwaarlozen electorale groep zijn ; zij zijn geen bedreiging voor hun
positie.
Wat te doen ? Leef je in in de motieven  van de tegenstander , wat is
zijn motief ?
Het enige motief van de visieloze politicus  is : hoe verkrijg ,
vermeerder en behoud ik de macht ? Het antwoord is :
Populisme ! De haarlemmerolie voor de hedendaagse politicus.Alles los je
er mee op en vooral een te kleine achterban .
Met de PVV als succesvol voorbeeld, begrijpt  nu ook de VVD wat het volk wil.
Populisme bestaat nl. uit drie elementen : geld , stemmen en een zondebok .
Met andere woorden, geld moet je weghalen bij een groep die je van alles
de schuld geeft maar die qua getal een te verwaarlozen stemmenverlies oplevert.
Dat geeft het volk een gevoel van , hebben we het niet altijd al gezegd,
goed dat daar nu eens wat aan gedaan wordt.
De PVV hebben hun moslims en immigranten al als zondebok, daar staat de VVD
natuurlijk boven,maar wat dacht je van de kunstenaars, dat zootje ongeregeld ?!
Weliswaar levert het niet zo heel veel geld op maar goodwil en dus groei
aan tevredengestelde achterban des te meer.
Het is hun  kracht maar ook hun achilleshiel, want alles wat die macht
bedreigt dient vermeden.
Een belangrijke bedreiging van die macht is maatschappelijke ontregeling met
als gevolg morrend volk dat zich tegen de succesvolle populist dreigt te keren;
hier ligt zijn zwakte en daar kan een geplaagde minderheid zijn voordeel mee doen.
 Het mooiste is echter dat onze veelgeprezen en meest verguisde
staatssecretaris ons zelf de sleutel tot handelen aanreikt:
'De mensen zullen zelf wel uitmaken waar ze hun geld aan uitgeven'.
De iets ouderen onder u zullen zich kunnen herinneren dat begin jaren '70
 Nederland mee betaalde aan de snelle kweek-reaktor  te Kalkar , net over de grens
met Duitsland . Het protest daartegen groeide explosief . Omdat het er eerst
de schijn van had dat het ding linksom dan wel rechtsom toch gebouwd zou worden ,
ontstond er een beweging  om dan maar in arren moede dat deel van wat
per hoofd van de bevolking aan de helse machine moest worden betaald niet
af te dragen . Gedwongen door de massaliteit ( stemmen !) van de actie werd
door de overheid een apart fonds in het leven geroepen waar gewetensbezwaarden
hun bijdrage op konden storten en zodoende aan afsluiting en de autoriteiten aan veel
rompslomp konden ontkomen.
Precies, laten we het devies van onze beminde bewindsman ter harte nemen :
 Als cultuurbezwaarden met het beleid van staatssecretaris Halbo
Zijlstra nu eens hun deel aan cultuur, gemiddeld geloof ik, hang me er
niet aan op, 175 euro per jaar per huisgezin, niet zouden afdragen aan
de belastingdienst , maar storten op een daartoe in het leven te roepen
cultuurfonds.Dan wordt dat 'last'pakket uit handen genomen van de
overheid, waar het sowieso al eigenlijk helemaal niet thuis hoort en
'bepalen we zelf wel dat we het geld aan cultuur uitgeven'.
Krijgt het initiatief eenmaal landelijke bekendheid, dan zullen genoeg
belastingplichtigen alleen al uit dwarsheid hun belastinggeld cultureel
willen 'herverdelen'.De gevolgen zullen niet uit blijven.
Men zal met (belasting)maatregelen moeten komen om maatschappelijke onrust
( het leger , zwaar gepakt door de bezuinigingen, kiest de kant van de
podiumkunsten en wil ook een fonds ) in te dammen:
Cultuur wordt voor een hoog bedrag aftrekbaar en het
staatshuishoudboekje moet worden kloppend gemaakt door de banken en
verzekeringen.
Voor het eerst sinds Marga Klompé zal er weer ruim voldoende geld voor
de Kunsten zijn ( de Beeldende Kunstenaars Regeling wordt in ere
hersteld en sterk verbeterd; de verantwoordelijken voor de WWIK worden
in staat van beschuldiging gesteld; men komt eraf met een taakstraf,
we zijn de kwaadste niet nu alles zo goed gaat).
Een heerlijk visioen verrijst voor mijn geestesoog , waarin Nederland
eindelijk weer 'gidsland' is en als een nieuw Jerusalem zich verheft en
aan zijn zegetocht over de wereld begint , zo niet genezend, dan toch
als brenger van troost, verpozing en nieuwe inzichten.
Eindelijk heeft het leven weer zin!
En dat allemaal door die schat van een Halbe.

 

Margriet Engelen

22 augustus 2016

Een goed idee Walter! Ik steun je idee.


Reageer op dit bericht