Rond 1985 raakte ik gefascineerd door Gustav Mahler.Eerst door zijn markante kop en zijn 1e symfonie.Gaandeweg echter door zijn gehele oevre en levensloop.Zijn muziek vormde het begin van wat mij in toenemende mate zou gaan interesseren:de relatie tussen muziek en beeldende kunst.

uit 1985 tot 2006 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Mahler,2e serie,1Kathedra

2006

De fascinatie voor het schilderij'Kathedra'van Barnett Newman was mede inspiratie voor dit werk.Kathedra betekent: Zetel (van God).Achter het figuurtje(Mahler)zie je,uit het hoofd geschilderd,'Kathedra'.Vlak nadat ik het doek af had,kwam Kathedra in het nieuws;de restauratie van het gemolesteerde schilderij was succesvol afgerond.Maar het doek bleek twee keer zo breed dan ik me had herinnerd!

Mahler,2e symfonie,ets,1e staat,oplage5/5

2006

Ets n.a.v. Mahlers 2e symfonie, getiteld ''resurrection'' ofwel ''wederopstanding''.Een voor mijn gevoel kosmische symfonie.Zie ook tweede staat en informatiepagina.

Mahler,2e Symfonie,ets,2e staat,oplage5/20

2006

Inde 2e staat is de achtergrond omgezet in een soort sterrenhemel, aldus het kosmische letterlijk uitbeeldend.Zie ook informatiepagina.

Mahler I, 1e symfonie, intro

1985

Mahler I is de eerste aquarel geïnspireerd door de figuur van componist Gustav Mahler en door zij muziek ,in dit geval  de eerste symfonie , het intro . Het portret van Mahler trof mij nog voor zijn muziek dat deed .Zijn markante kop nodigde uit tot schilderen ; de eerste symfonie vulde dat a.h.w. aan .Sterker dan ooit de muziek van andere componisten inspireerde die van Mahlers 'eerste'  tot beelden ; niet als illustraties bij die muziek , maar tot hervertolking in beelden van het door de muziek opgeroepen gevoel  .  

Mahler II , 1e symfonie , 3e deel

1985

Mahlers kop in deze aquarel is gebaseerd op de foto  gemaakt  in oktober 1909 in Amsterdam t.g.v. zijn directie  van zijn 7e symfonie met het Concertgebouworkest . Van de drie bekende enprofiel genomen foto's , waarschijnlijk in het concertgebouw , genomen door Alfred Roller , is uitgegaan van de tweede ; Mahler zit van de zij gezien , voor een voor de gelegenheid opgehangen tapijt als achtergrond . Zijn bijzonder hoge voorhoofd en relatief korte achterhoofd worden door deze pose wel zeer benadrukt . Het vaderjacob-thema in het derde deel wordt uitgedrukt door de band met geometrische , gekleurde vlakjes die over de hele breedte van de basis van het schilderij loopt . Zie ook : Gilbert Kaplan : The Mahler Album , foto nr. 112 .

Mahler III , 1e symfonie , 2e deel

1985

Mahler III is geinspireerd door het 2e deel van zijn 1e symfonie,Der Titan.Daarin voert een bas thema de boventoon(bruine blokken)omspeeld door andere instrumenten. De kop van Mahler is gebaseerd op een van de foto's gemaakt  tijdens de sessie in de Wiener Hoffoper in 1907 door Alfred Roller .  

Mahler IV , de Italiaanse .

1985

Mahler IV , bijgenaamd 'De Italiaanse'  omdat de in zijn pak gebruikte kleuren mij Italiaans aandeden ; het okergeel gecombineerd met vermiljoenrood en groen ,naast het wit van de boord , onwillekeurig moet je aan de Italiaanse vlag denken .  Ik maakte dit schilderij voordat ik wist dat Mahler af en toe uitstapjes naar Milaan ( Mailand ) maakte . Alma Mahler vertelt in een van haar memoires , dat ze een keer uit tijdgebrek het vliegtuig van Milaan naar Wenen namen en boven de Alpen in een storm terecht kwamen .In het schilderij zie je een geometrisch berglandschap en in de lucht lijnen die je zou kunnen interpreteren als de zwalkende vlucht van het vliegtuig . Mahlers kop is gebaseerd op  foto's van de serie die Alfred Roller maakte in 1907 in de Wiener Hoffoper tijdens Mahlers laatste jaar daar als dirigent en intendant .Mahler maakt niet zonder reden , een diepbezwaarde indruk . Zie ook : Gilbert Kaplan , foto's 79-91 .

Mahler V ,Bomansmahler

1985

Mahler V , bijgenaamd 'Bomansmahler , is de eerste in de Mahlerserie in staand formaat (portret) . In kleding en verdere ornamentering is getracht melodie in lijnen, modi en accoorden in combinaties van gekleurde vakjes in blokjes weer te geven . Steeds is vorm en kleur associerend benaderd . B.v. het gevoel dat een melodie oproept, is omgezet in een beeld dat een overeenkomend gevoel teweeg brengt . De overeenkomst achteraf met de schrijver Godfried Bomans leidde tot de benaming ' Bomansmahler ' door zwager Dick Bruin . Zie informatiepagina.

Mahler VI , BloemenMahler

1985

Alles  schijnt in orde , Mahler leunt speels en wat overmoedig over naar de zij . Hij componeert nr. 2 en 4 van de 'Kindertotenlieder ' terwijl , we schrijven het jaar 1904 , zijn vrouw Alma zwanger is van hun tweede kind ; Alma noemt het de goden ver zoeken , maar Mahler gaat het voor de wind en hij is bijzonder creatief . Hij rond z'n 6e symfonie af en begint aan z'n 7e , dirigeert o.a. in Amsterdam  en in New York en z'n Kindertotenlieder beleven hun premiere in Wenen . zie ook : Gilbert Kaplan : The Mahler Album , blz. 44 en 45 .

Mahler VII,1907

1986

Betreft het rampzalige jaar 1907: moest ontslag nemen bij de Wiener Hoffoper, zijn dochtertje stierf aan difterites en bleek zelf aan ernstige hartafwijking te lijden.  

Mahler VIII , De Doodsstrijd

1986

Slaat eveneens op het voor Mahler rampzalige jaar 1907 Zie ook ; Mahler VII

Mahler IX , De Doorbraak

1986

Als een Baron von Münchhausen trekt Mahler zich , niet aan zijn haren maar al dirigerend uit het 'moeras' , een waanzinnigmakend verdriet omhoog .Naar het licht , harmonische orde , verlossing .Zijn gastdirecties met het New York Metropolitan Orchestra , voor het eerst op 1 januari  1908 , de kennismaking met de veel lossere Amerikaanse levenswijze , hebben een bevrijdende werking op hem : 'Sei ungehorsam ! ' roept hij tegen zijn dochter Anna , als die bang is zich ( als een kind ) uit te leven . Zie ook : Alma Mahler-Werfel : Mein Leben. Fischer, Frankfurt, 1981. ISBN 3 596 20545 X

Mahler X , in muzikaal landschap 1

1986

Mahler X is na de dramatische Mahlers VII , VIII , en de doorbraak in IX , een apollinische Mahler . Harmonie en vrede als verworvenheid na de crisis . Grondtoon , het landschap , Mahlers kleding , het zijn allemaal beeldende tegenhangers van hun muzikale equivalenten : toonsoort , -geslacht ,   maat , ritme , melodie en harmonie . Het totaal vormt de compositie ; zowel in de beeldende kunst als in de muziek , die alle elementen zowel in de beeldende als in de muzikale kunst bijeenhoudt in een karakteristieke vorm , gecreëerd door de kunstenaar of componist .

Mahler XI , in muzikaal landschap 2

1986

In Mahler XI wordt de protagonist de bron van muziek zelf gewaar ; hij staat er middenin en ziet wat hij hoort : Beelden en inspiratie in een vrolijke dans van partituren en kleuren boven een  bergachtig lijkend landschap ; echter notenbalken , bergen en kleren veranderen in geometrische beelden . Wat geldt voor Mahler X gaat natuurlijk ook op voor de rest van de Mahlerserie van 1986-1987 .

Mahler XII , in muzikaal landschap 3

1986

Bij de hieraan voorafgaande Mahler11 bestond het landschappelijke uit gekleurde vlakjes, hier zijn die ten dele vervangen door zonnebloemen en verticale hekachtige lijntjes.De verwantschap met heuvelachtige landschappen zoals de duinen en die in Noord- en Noordoost-Frankrijk,Picardie en Bourgondie is evident. Zie informatiepagina.

Mahler XIII , De Chassidische Rebbe

1986

In Mahler XIII , bijgenaamd 'De Chassidische Rebbe ' , is eigenlijk weer sprake van een muzikaal landschap . Het hoofdthema is hier de methamorfose van  diervormen naar een paardachtige wezen dat in zijn galop bijna vliegt maar steeds de aarde met minstens een hoef moet blijven raken en daarnaast een vogelachtig wezen dat zich werkelijk losmaakt , gedragen door zijn eigen vorm en de dynamiek van de omringende kleuren . De spiegeling eronder wordt gevormd door  geometrische patronen , als muzikale tegenhanger van de organische .Daaronder , de chassidische rebbe in karakteristiek houding ; voor de chassidische joden is de dans een vorm van gebed , een eredienst aan de goddelijke wereld . Dit is de enige aquarel uit de serie, die refereert aan de joodse afkomst van Mahler ; die had zich echter , waarschijnlijk mede uit carriëre-overwegingen,   laten dopen in de rooms-katholieke kerk . Zie ook : Wolfgang Schreiber: Mahler. rororo Bildmonographien, Reinbek 2003, ISBN 3-499-50181-3 (korte , geïllustreerde en overzichtelijke biografie ) blz. 71.

Mahler XIV ,Het Symfonisch Schip1

1986

Het beeld van het schip keert regelmatig terug in mijn werk;als oerbeeld van de tijd en als muzikale vorm bij uitstek.Net als inde architectuur is het (oudere)schip in zijn vormverhoudingen harmonisch te noemen. Zie ook informatiepagina en Mahler XV

Mahler XV , Het Symfonisch Schip 2

1986

Mahler lijkt op een gigantisch schip te staan ; we zien hem op de rug , waardoor goed uitkomt dat hij met zijn linkerhand a.h.w. uit de duisternis krachten omhoog trekt en via zijn corpus naar zijn rechter- ,  dirigeerhand brengt . Het beeld  van 'symfonisch schip' is ontstaan doordat ik een schip , zeker het vroegere zeilschip en net als de gotische kathedralen , een muzikale vorm vind hebben ; hun vormen zijn als gestolde muziek . De symfonie nu , is als een voertuig , als een zeeschip onder de muzikale vormen . Dit schip ontstaat en vaart  zolang het muziekstuk klinkt ; na het slotaccoord verdwijnt het met onbekende bestemming , maar vervolgt zijn tocht in de herinnering . Zie ook : 'Mahler' of 'Het Symfonisch Schip' , een gedicht .  

Mahler XVI , Adieu Mahler , Mahler adieu

1987

is gebaseerd op een van de fotoos uit de beroemde serie,gemaakt door Alfred Roller in 1907, het laatste jaar dat Mahler dirigent was bij de Wiener Hoffoper.In de borstpartij ziet men als een vergeelde foto,een zomers tafereel van het nog voltallige gezin:de dochtertjes Maria en Anna,zijn vrouw Alma en,met baard,Gustav Mahler zelf.

Mahler XVII ,Das Lied von der Erde

1986

is ontstaan naar de gelijknamige 7e symfonie.De teksten die Mahler tot deze symfonie inspireerden, komen uit de bundel 'De Chinese toverlantaarn', destijds net vertaald in het duits door Hans Bettge.Herr Polak, een huisvriend van de Mahlers, bracht de gedichten onder Mahlers aandacht. Het karakter van de aquarel is 'oosters',d.w.z.platte kleurvlakken zonder schaduw.Zie ook informatiepagina.