• Het antwoord op cultuurbezuinigingen: Culturele (burgerlijke) ongehoorzaamheid

  9 juli 2011

  Geachte Redactie ,

  Dat er nog mensen zijn die dachten dat de acties tegen de voorgenomen
  bezuinigingen op cultuur iets zouden gaan uit halen , is natuurlijk
  tekenend voor de naïviteit van de actievoerende beroepsgroepen: veelal
  kunstenaars , en zoals bekend is dat een mensenspecimen in wie het kind
  nog leeft , in tegenstelling tot velen in deze maatschappij en bij dit
  kabinet in het bijzonder , in wie het kind zo  niet mors- dan toch op
  sterven na dood is.
   Dat het zover heeft mogen komen is niet zo vreemd ; na 35 jaar van
  bezuinigen en het loslaten van steeds maar weer nieuwe experimenten op
  het onderwijs door zowel linkse, midden als rechtse partijen , is het
  eigenlijk bijzonder dat de cultuur nog zo bloeit in Nederland. Zeker op
  het gebied van muziek en beeldende vorming heeft de overheid toch het
  nodige gedaan om de natuurlijke aanleg daartoe bij kinderen in de eerste
  jaren van schoolgaan zoveel mogelijk uit te roeien.
  Dat een dergelijk beleid uiteindelijk moet leiden tot een platte
  maatschappij die in het algemeen niet veel op heeft met kunst en zich
  zelfgenoegzaam platitudes in de vorm van one-liners over diezelfde kunst
  laat aanleunen door politici , die, het kon niet uitblijven , daar zelf
  natuurlijk ook product van zijn .
  Bij dergelijke bewindslieden moet je dus niet met redelijke argumenten
  aankomen of op hun gemoed proberen in te werken, het is een  taal die ze
  niet meer kunnen of zelfs willen begrijpen.Kunstenaars zijn dus
  eigenlijk geen partij voor hen , die lacht men vierkant uit als weer
  eens iets ludiek bezet wordt. En daarbij: kunstenaars vormen een te
  verwaarlozen electorale groep zijn ; zij zijn geen bedreiging voor hun
  positie.
  Wat te doen ? Leef je in in de motieven  van de tegenstander , wat is
  zijn motief ?
  Het enige motief van de visieloze politicus  is : hoe verkrijg ,
  vermeerder en behoud ik de macht ? Het antwoord is :
  Populisme ! De haarlemmerolie voor de hedendaagse politicus.Alles los je
  er mee op en vooral een te kleine achterban .
  Met de PVV als succesvol voorbeeld, begrijpt  nu ook de VVD wat het volk wil.
  Populisme bestaat nl. uit drie elementen : geld , stemmen en een zondebok .
  Met andere woorden, geld moet je weghalen bij een groep die je van alles
  de schuld geeft maar die qua getal een te verwaarlozen stemmenverlies oplevert.
  Dat geeft het volk een gevoel van , hebben we het niet altijd al gezegd,
  goed dat daar nu eens wat aan gedaan wordt.
  De PVV hebben hun moslims en immigranten al als zondebok, daar staat de VVD
  natuurlijk boven,maar wat dacht je van de kunstenaars, dat zootje ongeregeld ?!
  Weliswaar levert het niet zo heel veel geld op maar goodwil en dus groei
  aan tevredengestelde achterban des te meer.
  Het is hun  kracht maar ook hun achilleshiel, want alles wat die macht
  bedreigt dient vermeden.
  Een belangrijke bedreiging van die macht is maatschappelijke ontregeling met
  als gevolg morrend volk dat zich tegen de succesvolle populist dreigt te keren;
  hier ligt zijn zwakte en daar kan een geplaagde minderheid zijn voordeel mee doen.
   Het mooiste is echter dat onze veelgeprezen en meest verguisde
  staatssecretaris ons zelf de sleutel tot handelen aanreikt:
  'De mensen zullen zelf wel uitmaken waar ze hun geld aan uitgeven'.
  De iets ouderen onder u zullen zich kunnen herinneren dat begin jaren '70
   Nederland mee betaalde aan de snelle kweek-reaktor  te Kalkar , net over de grens
  met Duitsland . Het protest daartegen groeide explosief . Omdat het er eerst
  de schijn van had dat het ding linksom dan wel rechtsom toch gebouwd zou worden ,
  ontstond er een beweging  om dan maar in arren moede dat deel van wat
  per hoofd van de bevolking aan de helse machine moest worden betaald niet
  af te dragen . Gedwongen door de massaliteit ( stemmen !) van de actie werd
  door de overheid een apart fonds in het leven geroepen waar gewetensbezwaarden
  hun bijdrage op konden storten en zodoende aan afsluiting en de autoriteiten aan veel
  rompslomp konden ontkomen.
  Precies, laten we het devies van onze beminde bewindsman ter harte nemen :
   Als cultuurbezwaarden met het beleid van staatssecretaris Halbo
  Zijlstra nu eens hun deel aan cultuur, gemiddeld geloof ik, hang me er
  niet aan op, 175 euro per jaar per huisgezin, niet zouden afdragen aan
  de belastingdienst , maar storten op een daartoe in het leven te roepen
  cultuurfonds.Dan wordt dat 'last'pakket uit handen genomen van de
  overheid, waar het sowieso al eigenlijk helemaal niet thuis hoort en
  'bepalen we zelf wel dat we het geld aan cultuur uitgeven'.
  Krijgt het initiatief eenmaal landelijke bekendheid, dan zullen genoeg
  belastingplichtigen alleen al uit dwarsheid hun belastinggeld cultureel
  willen 'herverdelen'.De gevolgen zullen niet uit blijven.
  Men zal met (belasting)maatregelen moeten komen om maatschappelijke onrust
  ( het leger , zwaar gepakt door de bezuinigingen, kiest de kant van de
  podiumkunsten en wil ook een fonds ) in te dammen:
  Cultuur wordt voor een hoog bedrag aftrekbaar en het
  staatshuishoudboekje moet worden kloppend gemaakt door de banken en
  verzekeringen.
  Voor het eerst sinds Marga Klompé zal er weer ruim voldoende geld voor
  de Kunsten zijn ( de Beeldende Kunstenaars Regeling wordt in ere
  hersteld en sterk verbeterd; de verantwoordelijken voor de WWIK worden
  in staat van beschuldiging gesteld; men komt eraf met een taakstraf,
  we zijn de kwaadste niet nu alles zo goed gaat).
  Een heerlijk visioen verrijst voor mijn geestesoog , waarin Nederland
  eindelijk weer 'gidsland' is en als een nieuw Jerusalem zich verheft en
  aan zijn zegetocht over de wereld begint , zo niet genezend, dan toch
  als brenger van troost, verpozing en nieuwe inzichten.
  Eindelijk heeft het leven weer zin!
  En dat allemaal door die schat van een Halbe.

   

  Lees meer >> | 1 Reactie | Reageer | 1127 keer bekeken