Landschap is een rekbaar begrip.Het kan de herkenbare werkelijkheid willen weergeven, topografisch,maar ook het tegendeel beogen, m.a.w. volkomen abstract zijn.Mijn werk beslaat het hele scala van abstract tot figuratief. Het meest muzikaal is uiteraard dat werk waar sprake is van abstractie n.a.v.muziek, de zg.'Muzikale landschappen'.

uit 1988 tot 2011 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

La Messe de Nostre Dame

2011

La Messe de Nostre Dame maakte ik n.a.v. de gelijknamige mis van Guillaume de Machault , een noord-Franse componist uit de 14e eeuw (1300-1377) . Hij wordt de laatste trouvere genoemd en de eerste die een volledige mis componeerde.Het werk heeft een verpletterende schoonheid, niet in de laatste plaats door het gebruik van de toenmalige instrumenten, met name de zink (cornetto) een  blaas-instrument waarop virtuoos gemusiceerd werd .De achtergrond is lichtelijk gebaseerd op Picardië , het gezicht van de vrouw op dat van de schrijfster Hermine de Graaf , naar een foto van Taco Anema .

Schaalsmeerpolder 1

2005

Eerste van een serie aquarellen n.a.v. de Schaalsmeerpolder,een reservaat van Natuurmonumenten. Men ziet het noordelijke pad,gezien van oost naar west,richting boer Toon en Oostknollendam.

De Schuur van boer Vethaak

2003

Pastel, hommage aan mijn overleden broer Elmi(Chiel),ooit boerenknecht bij boer Vethaak en ooit stond diens schuur in het allang verdwenen Oostzijderveld.

De Schuur van boer Vethaak2, de bles

2003

De bles voor de schuur van.Eens kwam mijn broer op dit paard aan galopperen,stond stil,hoogverheven boven ons die paard en ruiter omringden,even maar en weg joeg hij weer.Kort daarna verongelukte hij.

Galicisch Dagboek,kerkje Santa Eulalia

2001

achterzijde kerkje van Santa Eulalia, een verlaten dorp,nog slechts bewoond door het bevriende hollandse echtpaar Martin en Margo en een oudere boer en zijn vrouw.Het kerkje heeft het voor die streek zo typerende torentje,eigenlijk meer een soort coulis of gevel waar een klok in hangt.Het interieur is ontroerend van eenvoud maar het als gebedshuis wordt het nauwelijks nog gebruikt.

Galicisch Dagboek, kerkje Santa Eulalia,dal

2001

Het kerkje staat aan de westkant aan de rand van het dorp.Over het kerkje heen kijk je in het dal, zuidwaarts.Links is duidelijk te zien hoe een huis langzaam afbrokkelt en op instorten staat.Op de voorgrond leistenen daken van belendende huizen.

Galicisch Dagboek,Ponte Romano,Petin

2001

Gemaakt tijdens een verblijf in Galicie,Noord-Spanje.De Ponte Romano is een originele Romeinse brug, zoals er vele tevinden zijn in dat deel van Spanje, nabij Petin,Arua.

Galicisch Dagboek, Santa Eulalia

2001

Gezicht op het dorp vanuit het zuiden.Links het kerkje,op die hoogte naar rechts in het het midden,het huis met het typisch galicische balkon, van Martin en Margo.Op de berg bevinden zich de bossen die gemeenscappelijk bezit van het dorp zijn.

Galicisch Dagboek,Santa Eulalia,dal

2001

Het dal gezien vanuit Santa Eulalia in zuidelijke richting.De natuur is hier bijzonder rijk doordat het klimaat in Galicie relatief vochtig is.Niet voor niets dreven de herders in vroeger tijden van heinde en verre hun kudden hierheen.

Galicisch Dagboek, Santa Eulalia, ingang dorp,westkant

2001

Hier is goed te zien dat alle huizen zijn opgebouwd uit leisteen;het materiaal dat het meest voor de hand ligt,want de omringende bergen bestaan er, naast kwarts, voor het grootste deel uit.Het cement bestaat uit leem dat echter bij lekkage, die onherroepelik ontstaat als de huizen niet meer bewoond worden, gewoon weg spoelt, waardoor instorting volgt.

Voorzaan,gezien vanaf het eiland richting sluizen

1996

een van een serie topografische tekeningen rondom de Zaan.De Voorzaan is een doorsteek door een landtong,waardoor er een eiland in de Zaan ontstond.Hierop vestide zich de houthandel van William Pont.Tegenwoordig is het een fraai woongebied voor beter gesitueerden.

Zaandam, havenfront gezien vanaf het Kerkerak

1996

Het Kerkerak is de oude Zaanarm aan het eind waarvan vroeger zich de haven bevond.Tegenwoordig zijn links vaste ligplaatsen voor historische schepen en is rechts achter de toegangs- brug tot het eiland een jachthaven.

Texel 1

1994

Duinlandschap Texel nabij de Koog,achter de schilder bevindt zich,noordwaarts, een camping.Links van hem, oostwaarts,het Maartenhuis.

Texel 2

1994

Duinlandschap,laat het land schap links van Texel1 zien,men kijkt in zuidoostelijke richting.

Petit Mont Ventoux

1988

is een voorstudie, gemaakt nabij de Mont Ventoux in de Vaucluse(Provence),Zuid-Frankrijk.De voelbare onderhuidse spanning in dit landschap heeft me geinspireerd tot de grote aquarel'Resurrection'in 1990,nu in privebezit van hetMaartenhuis,Texel.Zie ook informatiepagina.